Bạn cần biết những gì để xây dựng một sàn nổi/ngôi nhà nổi?

Vì phao chịu nhiều lực tác động lên nó cùng một lúc:

  • Áp lực nước, tải trọng và gió dẫn đến dao động của toàn bộ kết cấu và có thể dẫn đến sự biến dạng của nó, có nghĩa là phải chú ý nhiều đến kết cấu và độ tin cậy của phao.
  • Áp lực nước, tải trọng và gió có thể dẫn đến việc mặt boong không đủ cao sẽ bị ngập. Điều này chỉ có thể tránh được nếu bạn biết trước điều kiện của khu vực nước và cung cấp chiều cao tăng lên của mạn lạnh của phao.
  • Độ sâu của nước là rất quan trọng đối với những sàn nổi/ngôi nhà nổi đây là thông số để thiết kế neo, định vị. Để xác định chính xác chiều dài của dây neo, bạn chỉ cần biết độ sâu tại vị trí neo của nhà nổi.

Nhưng nếu bạn quyết định xây dựng một sàn nổi/ngôi nhà nổi có động cơ đừng quên khả năng chống nước và lắp đặt các phao nổi được sắp xếp hợp lý ở mũi tàu và đuôi tàu.

 

Như vậy, việc xây dựng một ngôi nhà nổi có thể được chia thành các giai đoạn sau:

  1. Xác định khu vực triển khai, mô hình sử dụng/vận hành
  2. Xác định tải trong cần thiết của phao
  3. Thông tin về vùng nước nơi sẽ lắp đặt
  4. Chuyển tất cả dữ liệu dự án cho nhà sản xuất.

 

Bài viết liên quan