Lồng cá HDPE thế hệ mới (cấu tạo)

Lồng cá Aquatech

  • Lồng cá nổi được tạo bởi các ống phao nổi Aquatech liên kết với nhau theo kết nối Modun
  • Cấu tạo bao gồm: Ống phao, Adapter, Gối đỡ lối đi
  • Được sử dụng làm lồng nuôi trồng thủy sản tại ao, hồ, đầm, vịnh .. cả nước ngọt lẫn nước mặn.

Kích thước mẫu 4X4

 

Adapter

Gối đỡ lối đi

Phao ống

Bài viết liên quan