Trạm bơm nổi

Trạm bơm nổi là một công trình được thiết kế và chế tạo đặc biệt với thiết bị bơm được đặt trên các phao ống. Trạm được lắp đặt trên các vùng nước lộ thiên: hồ, sông, mỏ đá, bể chứa, chất thải, v.v. và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau:

Lấy nước để cung cấp nước cho các xí nghiệp và các tòa nhà dân cư;

Bơm nước ngầm và nước ngầm từ các bể chứa của các vết cắt

Bơm nước từ quặng đuôi của các nhà máy khai thác và chế biến;

Lấy nước cho hệ thống tưới tiêu, v.v.

Các trạm bơm nổi là nơi lý tưởng cho các vùng nước có mực nước dao động mạnh

 

 

Bài viết liên quan