Thử nghiệm phao

Bất kỳ con tàu nào, kể cả phao ống
chịu các tải trọng (lực) khác nhau trong nước : lực áp suất thủy tĩnh (tăng khi độ sâu ngày càng tăng), áp suất băng, tải trọng từ trọng lượng của chính nó và lực nổi, v.v. polyetylen mật độ cao – vật liệu có hệ số mô đun đàn hồi và độ cứng vòng cao – cho phép phao ống chịu được các tải trọng này một cách dễ dàng, đồng thời duy trì độ kín và độ nổi…

.

Để xác định tải trọng tối đa có thể, các thử nghiệm đã được thực hiện trên các giá đỡ đặc biệt mô phỏng áp suất tại các điểm khác nhau của phao: tải từ băng (nước) ở hai đầu, áp suất ngang, tải trọng điểm từ kết cấu, v.v.

Các thử nghiệm cho thấy rằng – Phao ống có vách làm bằng polyetylen mật độ cao chất lượng cao, trên thiết bị ép đùn, đảm bảo kết nối các bộ phận do nóng chảy, chịu được tải trọng nén đáng kể.

Dữ liệu cơ bản:
  • độ cứng vòng của thân phao tại điểm A lớn hơn 9 kN/m2.
  • độ cứng vòng tại điểm B dưới tải trọng 2700N lớn hơn 36 kN/m2.
  • điện trở của nút bịt của phao (C) ở tải 8500 N – 39 kN/sq.m.
Bài viết liên quan